Okienko pre LDO

Láska v prvej triede

🎭❤️Je všade okolo nás a práve dnes je ešte o kúsok dôležitejšia ako včera. Svoje o láske vedia aj žiačky LDO (PŠ ročníka) z triedy p. učiteľky Kristíny Vlčekovej s básňou – Láska v prvej triede 🥰

Triedna recitačná besiedka žiakov 4/2/I - Premiéra 22.12.2021

Triedna recitačná besiedka žiakov 2/2/I - premiéra 21.12.2021

Triedna recitačná besiedka žiakov 2/1/I - premiéra 20.12.2021

Mikulášský pozdrav

pripravili žiaci z triedy p. uč. Kristíny Vlčekovej