Ocenenie žiakov

Pri príležitosti Dňa študentstva boli v piatok  18. 11. 2022 ocenení žiaci základných a stredných škôl v meste, ktorí dosiahli v predchádzajúcom školskom roku úspechy v olympiádach, športových, umeleckých  a iných súťažiach a dobre reprezentovali mesto Spišská Nová Ves. 👏👍

Za našu ZUŠ si ocenenie z rúk primátora a viceprimátorov  prevzali žiaci:

Sofia Pavlová, Tobias Zeleňák, Laura Zoe Vaščáková, Alexandra Staniská, Jana Režnická, Adriana Hořáková, kristína Nociarová a flautové teleso SYRINX.

Srdečne blahoželáme a sme hrdí, že máme šikovných žiakov, ktorí sa nestratia v celoslovenskej konkurencii.