Ocenené študentky primátorom mesta

Pri príležitosti Dňa študenstva boli primátorom mesta Ing. Pavlom Bečarikom na diaľku ocenené študentky výtvarného odboru Natália Omastová a Lucia Mroceková za úspešnú reprezentáciu našej školy na medzinárodnej súťaži Nebo nad hlavou. Z dôvodu opatrení nebolo možné, aby študenti mohli svoje ocenenia prevziať z rúk primátora.

K úspechu srdečne blahoželáme obom študentkám a ich pani učiteľke Mgr. art. Jane Ceterovej.


Galéria k článku: Ocenené študentky primátorom mesta