Netradičné vyučovanie VO

P. uč. Ceterová v spolupráci s Kaviareň Mlynček pripravili pre jej žiakov II. stupňa netradičnú formu komunikácie (teda prevzatia výtvarnej témy). Žiakov v kaviarni Mlynček čakal list od pani učiteľky s inštrukciami a výtvarnou témou. K listu dostali aj teplý čaj v bielom poháriku, na ktorý mali žiaci nakresliť alebo napísať rýchly odkaz. Takéto rýchle výtvarne pozdravy nám zasielajú žiaci. Tešíme sa aj na ich výtvarné práce, ktoré sú zatiaľ listovým tajomstvom.

Touto cestou sa chceme poďakovať kaviarni Mlynček za príjemnú spoluprácu a ochotu spestriť dištančné vzdelávanie žiakom ZUŠ.


Galéria k článku: Netradičné vyučovanie VO