Na plote II.

Výstava s názvom na Plote II. je voľným pokračovaním predošlej výstavy žiakov výtvarného a multimediálneho odboru. Cyklus týchto výstav je výnimočný v tom, že sa prispôsobil dnešnej náročnej dobe, zároveň však musel zmeniť aj svoju formu a priestor prezentácie.

Novovzniknutá pandemická situácia postavila celý svet a spoločnosť do situácii, ktoré nás všetkých obmedzili, nie len v sociálnom  kontakte, ale aj v samotnom spôsobe fungovania a žitia s koronavírusom. Žiaci, rodičia, ale aj učitelia sa zo dňa na deň museli prispôsobiť zmenenej forme vyučovania, ktorá so sebou prináša aj rôzne úskalia a vyžaduje si rýchle, promptné a kreatívne riešenia. Samotný názov výstav odkazuje na miesto, kde široká verejnosť môže zhliadnuť práce žiakov výtvarného a multimediálneho odboru, a to priamo na plote našej školy.

Táto výstava chce zároveň poukázať na fakt, že aj v takto náročnej dobe sa dá kreatívne myslieť, tvoriť a zabávať sa – aj s materiálmi, ktorým sa neprikladal iný (a už vôbec nie výtvarný) zmysel, či funkčnosť, ako ten, pre ktoré boli pôvodne vyrobené. Môžete tu vidieť dielka vytvorené v prírode, taktiež dielka z rôznych prírodnín,  potravín, hračiek, kuchynského náradia, ale aj také, ktoré priamo zobrazujú problematiku súvisiacu s korona vírusom. Aj napriek tejto ťažkej dobe je táto výstava dôkazom toho, že keď sa spojí chuť, vôľa, súdržnosť, pochopenie, kreativita a radosť z tvorby, sme schopní urobiť svet krajším a veselším miestom…

Všetky diela sú výsledkom dištančného vzdelávania, teda vzdelávania bez osobného kontaktu učiteľa a žiaka, vzdelávania bez automatického prístupu k výtvarným materiálom a technikám, aj práve preto sú pre nás veľmi cenné, výnimočné a chceme sa o nich s vami podeliť. Pozývame vás všetkých: „Nech sa páči, nahliadnite do nich spolu s nami…“