LAND ART – výtvarníci v prírode

V dnešnej uponáhľanej digitálnej dobe je občas dobré z nej uniknúť do hlbín prírody, vnímať jej zvuky, vône, farby a všetky krásy ktoré nás v nej obklopujú. Umenie LAND ARTU je premiestnené z interiérov galérií do prírodného prostredia. Z tvorby obrazov a objektov z prírodných materiálov, ktoré nám les/rieka/hory poskytli, sme pre Vás prichystali toto video. Unikli sme z ruchu života do našich fantázii, čerpajúc vedomosti z výtvarného umenia o kompozícii, o rytme, o symetrii, o asymetrii, či o farebných a tvarových kontrastoch. Pani učiteľka Vojtášová a jej žiaci 2./2./I. a 3./1./I. ročníka uvádza na našom YouTube video z tvorby LAND ART. Príjemné sledovanie: LAND ART 2020 – umenie v prírode.

Želáme Vám pekný vizuálny zážitok.