Klavírno-spevácky pozdrav

Noemi Demočkovú baví klavír natoľko, že sa nevenuje iba povinným skladbám, ktoré preberajú s pani učiteľkou Milčákovou na hodinách. Ona si hrá a spieva, lebo ju to baví, lebo si chce sama zahrať a zaspievať to, čo počuje v zbore, kde spieva jej mama – to, čo sa jej páči. Posielame klavírno-spevácky pozdrav vlastnej iniciatívy Noemi. Za pozornosť stojí, že je v ZUŠ iba v druhom ročníku.

Noemi Demočková a jej klavírno-spevácky pozdrav