Deň obetí holokaustu – “Nezabudnutí susedia”

9. september – Deň obetí holokaustu a rasového násilia si mesto Spišská Nová Ves pripomenulo tryznou na nádvorí Alžbetky, n. o. – hneď vedľa pozemku, na ktorom stála spišskonovoveská synagóga, súčasťou bolo aj  odhalenie  pamätnej tabule židovskej synagógy a návšteva židovského cintorína. Sme radi, že naša ZUŠ bola súčasťou tejto spomienkovej slávnosti.  K pietnej atmosfére prispeli pán učiteľ Gabriel Kopilec a žiačka Katarína Hvizdošová (z triedy uč. Kacvinskej).