Menu Zavrieť

ČO UŽ MÁME ZA SEBOU​

22. 6. 2020 – Zasadenie lipy k 100. výročiu založenia Matice Slovenskej, GUS, program: Syrinx a Viktória Jakubcová z triedy Mgr. Denisy Kotradyovej, DiS. art.

1. 6. 2020 – Televízna relácia „Kapura“, program: Miroslav Pecha z triedy Romana Barabasa, DiS. art.

9. 3. 2020 – Vansovej Lomnička, GUS, program: Estera Dunková z triedy Mgr. Michaely Formelovej, korepetícia Mgr. Lucia Štapinská, DiS. art.

14. 2. 2020 – Teplákový ples Spišské Tomášovce, program: súrodenci Pechovci, z tr. Mariána Kamenického, DiS.art., žiaci TO z tr. Mgr. Gabriely Váradi, Sofia Gánovská, Katarína Hvizdošová , z tr. Mgr. Mariany Kacvinskej, DiS.art. a Estera Dunková z tr. Mgr. Michaely Formelovej.

13. 2. 2020 – Športovec roka , Športová hala, SNV, program: moderuje Ažbeta Tekáčová, DiS.art, žiaci TO z tr. Klaudie Čikkelovej, DiS.art. a Mgr. Gabriely Váradi, spieva Estera Dunková z tr. Mgr. Michaely Formelovej.

24. 1. 2020 – Vystúpenie pre Lesy mesta, program: súrodenci Pechovci, z tr. Mariana Kamenického, DiS.art. a Dance Sapiens z tr. Klaudie Čikkelovej, DiS.art.

20. 1. 2020 – Stretnutie s poéziou Jána Motulku, Spišská knižnica, program: Marek Krivda a Dominika Vojtkovská, z tr. Bc. Aleny Mušutovej, DiS.art.

20. 12. 2019 – Vianočný večierok, Mestského úradu, program: súrodenci Pechovci z tr. Mariana Kamenického, DiS.art.

20. 12. 2019 – Vianočné posedenie, Brantner Nova, program: súrodenci Pechovci z tr. Mariana Kamenického, DiS.art.

16. 12. 2019 – Vianočné posedenie, NsP, oddelenie ODCH, program: žiaci z tr. Evy Kopperovej, DiS.art.

14. 12. 2019 – Vianočné trhy, pred Radnicou, program: ĽH Spišanček, z tr. Mgr. Martina Richnavského a Štefana Vansača a žiaci z tr. Mgr. Michaely Formelovej a Mgr. gabriela Kopilca

9. 12. 2019 – Čaro Vianoc, program: žiaci z tr. Mgr. Gabriely Váradi, Dis.art., Evy Kopperovej, DiS.art., z tr. Mgr. Gabriela Kopilca a žiaci z tr. Štefana Vansača

7. 12. 2019 – Vianočný večierok zamestnancov TriPlus, Metropol, program: žiaci z tr. Štefana Vansača

4. 12. 2019 – Otvorenie výstavy v GUS, program: Jakub Šťastný z tr. Bc. Mareka Kacvinského, DiS.art., sólo a korepetícia Bc. Alena Mušutová, DiS.art.

1. 12. 2019 – Vystúpenie pre oddelenie dialýzy NsP, Reštaurácia Venuša, program: súrodenci Pechovci, z tr. Mariána Kamenického, DiS.art., dozor Mgr. Martin Richnavský

28. 11. 2019 – Biblická jeseň – otvárací koncert, Grékokatatolický chrám, program: Sláčikový komorný orchester, z tr. Mgr. Mariany Kacvinskej, DiS.art., gitarový kvintet, z tr. Bc. Zuzany Lukáčovej, DiS.art., sláčikové zoskupenie MOKAMA, z tr. Mgr.art. PeadDr. Petra Šterbáka, Estera Dunková a spevácky zbor z tr. Mgr. Michaely Formelovej, Viktória Jakubcová a flautový súbor SYRINX z tr. Mgr. Denisy Kotradyovej, DiS.art.

28. 11. 2019 – Srdce na dlani – ocenenie dobrovoľníkov za kraj, Reduta, program: Súrodenci Pechovci, z tr. Mariána Kamenckého, DiS.art.

24. 11. 2019 – Prehliadka detských folklórnych súborov, Krompachy, účinkuje: ĽH Spišanček, z tr. Mgr. Martina Richnavského

20. 11. 2019 – Výročie školy M. Kolbeho, koncertná sála Reduty, program: Sofia Gánovská, z tr. Mgr. Mariany Kacvinskej, DiS,.art. Stela Kleinová, z tr. Ľuby Gábikovej, DiS.art. a Viktória Jakubcová z tr. Mgr. Denisy Kotradyovej, DiS.art, klavírny sprievod.Bc. Alena Mušutová, DiS.art.

20. 11. 2019 – Tvorivé dielne pre ZŠ, koncertná sála ZUŠ, program: Stela Kleinová, z tr. Ľubice Gábikovej, DiS.art., Alísia Almássyová, Kamila Plačková a Zuzana Karasová, z tr. Mgr. Denisy Kotradyovej, DiS.art., Katarína Hvizdošová, z tr. Mgr. Mariany Kacvinskej, DiS,.art. Lýdia Pekárová, z tr. PhDr. Alexandry Schmidtovej, PhD., Daniel Catalá Gimenéz a Simona Antoniová, z tr. Evy Kopperovej, DiS.art., tvorivé dielne pripravili: Mgr. art. Jana Ceterová, Mgr. Eva Bavalová, Mgr. Ondrej Kondel, Mgr. Dominika Vojtášová, Mgr. Gabriela Váradi, DiS.art., Klaudia Čikkelová, DiS.art. Eva Kopperová, DiS.art. a Alžbeta Tekáčová, DiS.art.

17. 11. 2019 – „Jak to bulo v Novejši“ – výstava pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie, program: Charlota Sofia da Cruz, z tr. Mgr.art. Michaely Regecovej

16. 11. 2019 – Katarínska zábava, Hotelová akadémia, program: Sofia Gánovská , z tr. Mgr. Mariany Kacvinskej, DiS.art. a súrodenci Vojtilovci, z tr. Martina Konečného, DiS.art.

13. 11. 2019 – Workshop a koncert „Lutna, nástroj, ktorý (ne)poznáme, program: Sláčikový komorný orchester z triedy Mgr. Mariany Kacvinskej, DiS. art.

30. 10. 2019 – Vernisáž výstavy, Múzeum Spiša, program: Judita Kotradyová z tr. Mgr. Denisy Kotradyovej, DiS.art.

28. 10. 2019 – Mesiac úcty k starším, NsP, oddelenie ODCH, program: žiaci z tr. Mgr. Martina Richnavského

25. 10. 2019 – Husacie hody Preveza, program: duo Pechovcov a Mgr. Martin Richnavský

19. 10. 2019 – Vystúpenie v Redute, program: Sláčikový komorný orchester, z tr. Mgr. Mariany Kacvinskej, DiS.art.

18. 10. 2019 – Konferencia firmy Embraco, program: Estera Dunková, z tr. Mgr. Michaela Formelová

27. 9. 2019 – Vystúpenie v OC Madaras, program: žiaci TO, z tr. Mgr. Gabriely Váradi a Ester Dunková z tr. Mgr. Michaely Formelovej

18. 9. 2019 – Od babičky na boľačky, Múzeum Spiša, program: Ester Dunková, súrodenci Pechovci, z tr. Mgr. Martina Richnavského

8. 9. 2019 – Novoveský beh Hutou, program. Mgr.art. Michaela Regecová, Ľ H Spišanček , z tr. Mgr. Martina Richnavského, Nela Nováková, z tr. Michaely Formelovej a žiaci TO , z tr. Mgr. Gabriely Váradi

13. – 14. 9. 2020 – Celoslovenská súťaž z hudobnej náuky Hnúšťanský akord, Hnúšťa 1. miesto v kategórií”A” získalo družstvo v zložení Stela Kleinová, Ela Molitorisová a Richard Geci, z tr. Mgr. Stanislava Dvorského

2. 2020 – Krajské kolo vedomostnej súťaže „Hnúšťanský akord“, SNV, družstvo „A“ v zložení Stela Kleinová, Richard Geci a Ela Molitorisová a družstvo „B“ v zložení Marek Malejčík, Patrícia Nováková a Alexandra Lauková získali 1. miesto, z tr. Mgr. Stanisalva Dvorského

február 2020 – Regionálne kolo Celoslovenskej výtvarnej súťaž Vesmír očami detí 2020 – v 4. kategórií sa na 3. mieste umiestnil Boris Dublan z tr. Mgr. Evy Bavalovej, ČU získala Ema Slebodníková z tr. Mgr.art. Jany Ceterovej, v 5. kategórií získala 1. mesto Lilia Kyshko z tr. Mgr. Dominiky Vojtášovej

december 2019 – Medzinárodná keramická súťaž „Nebo nad hlavou“, 1. miesto získali absolventky 5./2./I. Lucia Mroceková a Natália Omastová z, z tr. Mgr.art. Jany Ceterovej

12. 2019Okresné kolo súťaže Hnúšťanský akord, zúčastnili sa 2 družstvá v kategórií „A“ a „B“, z tr. Mgr. Stanislava Dvorského, obe družstvá postupujú do krajského kola

11. 2019Celoslovenská tanečná súťaž „Tanec v srdci“, Košice, TS Dance Sapiens získala 2. miesto, z tr. Klaudie Čikkelovej, DiS.art.

11. 2019 – V diecéznom kole recitačnej súťaže „Piráti krásy“na Spišskej Kapituli získala v II. kategórii 1.miesto Petra Olejníková , z tr. Evy Kopperovej, DiS.art.

11. 2019 – V oblastnom kole recitačnej súťaže „Piráti krásy“v Spišskej Novej Vsi získala v II. kategórii 1.miesto Petra Olejníková , z tr. Evy Kopperovej, DiS.art.

21. – 22. 2. 2020 – Víkendový dabingový kurz, Bratislava – zúčastnil sa výber žiakov z LDO, z tr. Evy Kopperovej, DiS.art.

7. – 21. 2. 2020 – Škola v ZUŠ – výučba žiakov VO, z tr. Mgr. Dominiky Vojtášovej prebiehala v GUS SNV

16. 1. 2020 – Spevácka súťaž AKORD, Pedagogická škola Levoča – zúčastnila sa Mgr. Michaela Formelová – členka poroty

1. 2020 – Prezentácia odborov tanec, herectvo a muzikál, spev Súkromného konzervatória Košice, veľká koncertná sála ZUŠ – zúčastnili sa učitelia TO, LDO, spevu

27. – 30. 11. 2019 – Workshop PAN 2019 – festival pantomímy, Liptovský Mikuláš – zúčastnili sa žiaci LDO, z tr. Evy Kopperovej, DiS.art.

22. 11. 2019 – Odborný Flautový seminár, Nitra – zúčastnili sa žiaci z tr. Mgr. Denisy Kotradyovej, DiS.art.