Otvárame cimbalovú triedu

Cimbal – nástroj známy prevažne v ľudovej hudbe, no nestratí sa ani vo sfére klasiky. Posúďte sami, čo dokáže žiak – absolvent konzervátoria na tomto zaujímavom nástroji. Dnes tlieskame absolventskému výkonu nášho pána učiteľa Štefana Vansača.

Ak ťa tento nástroj zaujal, prihlás sa k nám. Otvárame cimbalovú triedu! 😉