Čo sa deje v hudobnom odbore

Školská gitarová súťaž

24. 05. 2022 sa v koncertnej sále konala školská gitarová súťaž-maratón gitarových výkonov v podaní viac ako 40-tich interpretov od tých najmladších až po absolventov. Žiakom boli udelené diplomy s umiestnením v zlatom, striebornom a bronzovom pásme. Tešíme sa, že v gitarovom oddelení je záujem o prezentáciu aj takouto formou a si žiaci môžu porovnať svoje výkony medzi sebou.

 

Flautový seminár – Košice

Aj takto môže vyzerať hodina hry na priečnu flautu na seminári v Košiciach. Viedla ho filharmonička a pedagogička Mgr.art. Janka Jámborová, ArtD. Nové vedomosti a praktické rady načerpala nielen žiačka Karolínka Kozáková, ale aj pani učiteľka Denisa Kotradyová. Na spoločnej foto aj náš bývalý žiak Lukáš Kozák, dnes pán učiteľ v ZUŠ Poprad.

 

Školská súťaž dychového oddelenia a bicích nástrojov

V piatok 13. 05. 2022 si naši bicisti a flautisti zmerali svoje sily na školskom kole súťaže dychového a bicieho oddelenia. Všetci predviedli pekné výkony, ktoré boli ocenené zlatým a strieborným pásmom. Srdečne blahoželáme👏👏👏

Školská klavírna súťaž

V krásny slnečný utorok, 10.05.2022, prebiehal na našej škole hudobný maratón v hre na klavíri. Súťaženia-chtivých žiakov bolo neúrekom, čo je po dlhej prestávke obdivuhodné. Zmerať sily si prišli žiaci od najmladších až po druhý stupeň. Deti mali možnosť vypočuť si iných spolužiakov, učitelia a rodičia zas mohli porovnať úroveň jednotlivých výkonov. Všetci boli ocenení diplomom s udelením zlatého, strieborného alebo bronzového pásma, vecnou cenou i sladkou odmenou. Veríme, že aj takéto podujatia budú motiváciou pre umelecký rast našich žiakov. Všetkým srdečne blahoželáme👏👏👏

Pre milovníkov skupiny QUEEN - We are The Champions

Barborka Starostová - klvírny pozdrav

Naši najmenší pilne cvičia a my sa tešíme, že už po pár týždňoch Vás môžeme potešiť klavírnou skladbičkou prváčky Barborky Starostovej z triedy pani učiteľky Milčákovej. Hrá iba pre Vás: B. Kreader: Night Shadows a Let´s Get Silly!

kliknutím otvoríte video

V piatok si naši bicisti a flautisti zmerali svoje sily na školskom kole súťaže dychového a bicieho oddelenia. Všetci predviedli pekné výkony, ktoré boli ocenené zlatým a strieborným pásmom. Srdečne blahoželáme👏👏👏

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.