Aktuality v hudobnom odbore

Školské kolo speváckej súťaže

Spevácke oddelenie usporiadalo 25.5.2023 školské kolo speváckej súťaže na ktorej sa zúčastnilo 23 žiakov našej ZUŠ. Súťažilo sa v 4 kategóriách a súťažiacich hodnotila 3 členná porota, zložená z pedagógov vyučujúcich spev. Nadšenie žiakov sme veľmi milo privítali a potlesk po každom vystúpení bol nefalšovaný a súťažiaci si odniesli krásne ocenenia, 👏BLAHOŽELÁME👏. Vďaka patrí všetkým zúčastneným súťažiacim, pedagógom, 🎶p.uč. Demekovi, 🎶p.uč. Kopilcovi, 🎶p.uč. Formelovej a v neposlednom rade aj našej ❤️p. uč. Mušutovej, ktorá žiakov doprevádzala.
Udelili sme:
V I. Kategórii: 3 zlaté a 4 strieborné pásma
V II. Kategórii: 2 zlaté, 2 strieborné a 2 bronzové pásma
V III. Kategórii: 2 zlaté, 1 strieborné a 2 bronzové pásma
V IV. Kategórii:
-klasický spev: 2 strieborné, 1 bronzové pásmo
-populárny spev: 1 zlaté, 1 strieborné pásmo

Školské kolo gitarovej súťaže

(18.05.2023)

GITAROVÉ ODDELENIE po roku organizovalo školskú gitarovú súťaž. Zúčastnilo sa jej 43 žiakov, ktorí boli rozdelení do 4 kategórii. Žiakov hodnotila 5-členná porota, zložená z pedagógov vyučujúcich hru na gitare. Porota vo veľkom súlade a bez problémov vyhodnotila súťažiacich a zadelila v 3 kategóriach do zlatého a strieborného pásma, a v jednej kategórii do všetkých troch pásiem. Všetci súťažiaci okrem krásneho diplomu získali aj malé darčeky. Porota sa dohodla a udelila v každej kategórii cenu Laureáta súťaže. V 1. kategórii sa ním stal Adamko Mišenčík, v 2. kategórii Šimonko Štapinský, obaja žiaci sú z triedy pani učiteľky Zuzany Lukáčovej, v 3. kategórii Marián Jaško a v 4. kategórii Sophia Hudáková. Žiaci sú z triedy Aleny Mušutovej. Strávili sme spolu velmi pekné popoludnie s hudbou, zamuzicírovali, zasúťažili si. Milí naši žiaci sme na vás pyšní a tešíme sa z vašich výkonov.

Školské kolo klavírnej súťaže

Štvrtkové popoludnie (30.marca) sa nieslo v duchu klavírneho maratónu. Naši klaviristi si zmerali sily na školskom kole súťaže. 33 súťažiacich zo všetkých ročníkov bolo ocenených v bronzovom, striebornom a zlatom pásme. Niektorí z nich nás budú reprezentovať na Krajskej klavírnej súťaži, ktorá sa uskutoční 26. apríla na pôde našej školy. Všetkým žiakom a pedagógom ďakujeme za prípravu, usilovnosť pri cvičení a prajeme veľa ďalších úspechov a chuti do práce.

NOVÉ VIDEO NA YOU TUBE

Dávid Miroslav Rerko – elektrická gitara   (trieda p. uč. Michaela Regecová). Prajeme príjemné počúvanie.

ROCK KIDS

Predstavujeme novo-založenú školskú kapelu a ich prvú skladbu od kapely U2 – Wit Or Without You. ROCK KIDS pracuje pod vedením pani učiteľky Michaely Regecovej.