Aktuálne informácie

S potešením oznamujeme, že od 10.01.2022 otvárame prezenčné vyučovanie vo všetkých odboroch podľa pôvodných rozvrhov hodín.

Prosíme o dodržiavanie doteraz platných opatrení:

1. pravidelne (ak dieťa nie je v škole viac ako tri dni) podávať vyhlásenie o bezpríznakovosti – elektronicky – cez izuš (návod – v dokumentoch žiaka zakliknúť) alebo osobne triednemu učiteľovi nosí vždy to isté tlačivo, na zadnej strane s aktuálnym dátumom a podpisom
2. posielať dieťa do školy iba ak je zdravé a nemá nariadenú karanténu
3. ak je to možné-využívať pravidelne domáce AG testy, ktoré ste dostali v ZŠ
4. používanie rúška v priestoroch školy, dezinfekcia pri vstupe
5. vstup do školy povolený iba žiakom-služba pri vchode bude zabezpečená
6. cudzím osobám vstup povolený iba so súhlasom riaditeľa