Pokračujeme v online vyučovaní

Vážení rodičia, milí žiaci, oznamujem Vám, že po skončení vianočných prázdnin bude vyučovanie v ZUŠ pokračovať aj naďalej dištančnou formou podľa platného rozvrhu hodín spred Vianoc. Podľa najnovších informácií sa brány ZUŠ otvoria najskôr po ukončení lockdownu, teda 25.01.2021 a to iba v prípade, že bude situácia priaznivejšia.

Prajeme všetkým veľa zdravia a dúfame, že táto situácia neodradí našich žiakov od umeleckej činnosti a rozvíjania ich talentu. Naši učitelia sú tu pre Vás. Na kontakt s vyučujúcim môžete využiť školský mail, telefón a elektronický systém iZUŠ, kde učitelia zapisujú domáce úlohy a vedú elektronickú žiacku knižku (stačí sa prihlásiť a sledovať novinky, oznamy, hodnotenie, preberanú látku a nájdete tam aj kontakt na svojho učiteľa).

Mgr. Mariana Kacvinská, riaditeľka ZUŠ