Matiné s Haydnom

?V Koncertnej sieni Reduty (4. 4. 2022) zazneli skladby významného rakúskeho hudobného skladateľa Franza Josepha Haydna v podaní našich žiakov (pri príležitosti 290. výročia jeho narodenia). Po dlhej dobe opäť naživo a v spolupráci s Literárno–dramatickým odborom. Humorným spôsobom v dobových kostýmoch naši žiaci-moderátori koncert oživili a obohatili o zaujímavé poznatky zo života uznávaného skladateľa klasicizmu.
Ďakujeme všetkým účinkujúcim žiakom a učiteľom ako aj našim priaznivcom umenia, že si našli čas a boli súčasťou umeleckého zážitku.
Reportáž z koncertu v TV Reduta