Soirée na tému P. I. Čajkovskij

?V Koncertnej sieni Reduty (22. 03. 2023) zazneli skladby významného skladateľa hudobného romantizmu  P. I. Čajkovského. 130 výročie  úmrtia tohto velikána sme si pripomenuli  v edukatívno-umelecko-zábavnom programe, na ktorom vystúpili žiaci hudobného, tanečného a literárno-dramatického odboru. Súčasťou programu bola aj videoprojekcia s hudobnými ukážkami jeho najvýznamenších diel.
Na koncerte zaznelo 16 inštrumentálnych skladieb a  jedna tanečná choreografia. Programové čísla boli  doplnené o  moderované vstupy našich hercov so snahou priblížiť   život a tvorbu skladateľa. Nechýbali ani vtipné vsuvky našich hercov, ktorí  sa chceli s umelcom  osobne zoznámiť  mysliac si, že prišli do zoznamovacej agentúry. Takto  priniesli aj trochu humoru v rámci večera klasickej hudby.  Vďaka nim sa na pódiu objavil samotný hudobný skladateľ v prezlečení a čo -to o sebe prezradil. 
Prípravu podkladov, video-ukážok, samotnú projekciu a scénosled mala na starosti pani učiteľka Alexandra Schmidtová. Scenár, moderované vstupy a dialógy pripravila pani učiteľka Eva Koperová.
Tento koncert mali možnosť vidieť aj žiaci zo  ZŠ Levočská. Pre nich bol odprezentovaný v dopoludňajších hodinách v ten  istý deň. 
Ďakujeme všetkým účinkujúcim žiakom a učiteľom ako aj našim priaznivcom umenia, že si našli čas a boli súčasťou umeleckého zážitku.