Vernisáže-Osveta

4. 11. 2021 na vernisáži malieb a fotografií  so židovskou tematikou pod názvom “Nesmú byť zabudnutí -Židovská Spišská Nová Ves” vystúpila žiačka Katarína Hvizdošová z triedy p. uč. Kacvinskej. Veríme, že husľové čísla prispeli k dôstojnému otvoreniu.

11. novembra 2021 sme prispeli  krátkym speváckym vstupom na ďalšej vernisáži Fotografie členov Foto klubu Spiš v Spišskom osvetovom stredisku. Vystúpila Ráchel Nadžadyová z triedy p. uč. Kopilca.