OZNAM

Žiadame toho, kto vo štvrtok 15.10.2020 odcudzil vŕtačku v zelenom kufríku značky BOSCH z auta, ktoré bolo zaparkované v zadnom trakte v areáli ZUŠ, aby ju vrátil do vestibulu ZUŠ (bez ujmy a následkov). Pánovi učiteľovi naozaj chýba. Ďakujem vopred

OZNAM o spôsobe vyučovania od 12.10.2020

Vážení rodičia, milí žiaci!

Na základe Rozhodnutia ministra školstva SR č. 2020/17294:1-A1810 zo dňa 11. 10. 2020  sa s účinnosťou od pondelka 12.10.2020 do odvolania prerušuje skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách.

Výtvarný, tanečný a literárno-dramatický odbor prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania. Viac informácií Vám poskytnú triedni učitelia.Online rozvrh bude prispôsobení podľa možnosti tak, aby sa deti mohli pripojiť na online hodiny. Deň, kedy sa budú online hodiny realizovať  ostáva bez zmeny, prispôsobí sa iba čas.

Individuálne vyučovanie v hudobnom odbore bude prebiehať naďalej podľa platného rozvrhu.

Hudobná náuka bude zabezpečená dištančnou formou. Učitelia budú zadávať prebratú látku a domáce úlohy na webové stránky. V prípade potreby, môžu žiaci požiadať o individuálne stretnutie s učiteľom hudobnej náuky v čase, kedy vyučovacia hodina má prebiehať. Učitelia budú mať zverejnené online konzultačné hodiny, kedy budete môcť s učiteľom konzultovať učivo z hudobnej náuky.

link na webovú stránku p. uč. Schmidtovej

link na webovú stránku p. uč. Dvorského

Predmety ako  hra v orchestri, komorná hra, ľudová hudba/spev, súborová hra, štvorručná hra a zborový spev nebudú realizované. Žiak môže požiadať o individuálne doučovanie skupinového predmetu v čase jej konania.

Podrobnejšie informácie o organizácii vyučovania v jednotlivých skupinových predmetoch Vám poskytnú po ich spracovaní v čo najkratšom čase triedni učitelia.

Ďakujeme a veríme, že túto náročnú situáciu spolu opäť zvládneme.

OZNAM pre žiakov v karanténe

Žiadame žiakov, ktorí majú zatvorenú triedu alebo školu, aby nenavštevovali ZUŠ. Každému bude po dohode s učiteľom poskytnutá dištančná forma vyučovania. Hudobné nástroje budú mať online hodinu podľa platného rozvrhu hodín, učivo a úlohy z hudobnej náuky je zverejnené na webových stránkach.

Žiaci skupinových odborov kontaktujú svojich učiteľov o možnosti pripojenia sa na vyučovanie online v čase prebiehajúcej hodiny.

Spoločne to zvládneme!!!

Vyhlásenie o bezinfekčnosti

Žiak, ktorý nebol na vyučovaní v ZŠ/SŠ viac ako tri dni, je povinný doniesť vyplnené tlačivo, podpísané zákonným zástupcom alebo plnoletým žiakom o bezinfekčnosti aj do ZUŠ. Teda každé dieťa/plnoletý žiak, ktoré ostalo doma viac ako tri dni a nebolo v škole, donesie tlačivo o bezinfekčnosti svojmu triednemu učiteľovi. Môžete si ho stiahnuť kliknutím na odkaz.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti pre žiakov, ktorí ostali v domácej liečbe, alebo chýbali v ZŠ viac ako 3 dni si môžete stiahnuť tu.

Rozlúčkový videokoncert

Posledný školský deň - 30.06.2020 sa s Vami rozlúčime ako inak ako výkonmi našich žiakov. Môžete sa tešiť na náš posledný rozlúčkový koncert. Premiéra bude uvedená 30.06.2020 o 17:00 hod. aj cez vimeo klikni na : Rozlúčkový koncert a sleduj

Absolventská výstava - "Na plote"

Výstava absolventov vystavená na oplotení ZUŠ. Naši učitelia naištalovali záverečné výtvarné práce našich absolventov pre všetkých okoloidúcich. Príďte sa pozrieť, čo pekné vytvorili :)

Vystavené práce budú súčasťou oplotenia pre Vás celé leto.

Vystavené práce si môžete pozrieť aj online na webovej stránke výtvarného odboru.

Prosíme všetkých, aby sa vystavených prác nedotýkali a ponechali ich na svojom mieste. Objekt je monitorovaný.

Absolventské koncerty

Vážení rodičia, žiaci a priaznivci umenia,

srdečne Vás pozývame na absolventské koncerty, ktoré budú prezentované cez you tube Základnej umeleckej školy Spišská Nová Ves klikni na náš you tube a sleduj koncerty spolu s nami.

Prvý absolventský absolventský video koncert premiéra - 05.06.2020  o 17:00hod.

Druhý absolventský video koncert  premiéra - 08.06.2020 o 17:00 hod.

video pozvánka

Aj napriek tomu, že škola ostáva naďalej zatvorená ostávame s Vami a "učíme  na diaľku."

Tvorivé ruky výtvarného odboru

Naši výtvarníci ani cez karanténu nezaháľajú. Predstavujeme novú výtvarnú stránku, ktorú vytvorila pani učiteľka Ceterová, kde sú zverejnené videá, výtvarné práce žiakov celého odboru a tiež aj mnoho zaujímavostí. Kliknite na odkaz nižšie a uvidíte viac:

Pozri čo je nové vo výtvarnom odbore-klikni

 

2. VIDEOKONCERT

Aj v čase zatvorenia škôl sa u nás pilne pracuje. Umenie chceme šíriť aj k Vám domov z našich domácich koncertných sál. Sme tu pre Vás aj v tomto čase.

Srdečne Vás pozývame na náš

2. videokoncert  na you tube,

ktorý sa uskutoční dňa

15. mája 2020 o 17:00hod.

Nájdete nás na you tube pod názvom:

základná umelecká škola spišská nová ves

 

Zabezpečenie vyučovania v čase zatvorenia ZUŠ

Vyučovanie na školách bude prerušené až do odvolania, uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu. 

Zostaňte doma. Aj my sme pre Vás z domu - doma!

Pre žiakov bude zabezpečená online výučba nasledovným spôsobom:

Hudobný odbor

Individuálne hodiny a spev

Vyučovanie prebieha cez aplikácie WhatsApp, messenger, skype, viber, telefón. Kto nemá možnosť využiť spomínané aplikácie, ponúkame výučbu cez konzultácie po telefóne, mail, nahrávanie inštruktážnych videí, posielanie domácich zadaní nacvičených skladieb cez maily.

Hudobná náuka

Vaši učitelia si pre Vás pripravili webové stránky, kde má každý ročník zadanú úlohu a učivo. Komunikácia s učiteľmi prebieha cez mail.

Pridávame link na web-stránky, kde môžete nájsť učivo a zadania pre každý ročník:

trieda p. uč. Schmidtovej

trieda p. uč. Dvorského - pán učiteľ bude zadávať úlohu podľa rozvrhu

Kliknutím na odkaz si môžete pozrieť ako prebieha výučba individuálnych hodín.

Výtvarný odbor

Viacerí učitelia VO si pre Vás vytvorili webové stránky, na ktorých nájdete domáce úlohy, učivo a zadania na každý týždeň pre jednotlivé ročníky. Komunikácia prebieha cez mail, prípadne telefón.

link so zadaniami podľa tried:

trieda p. uč. Ceterová

trieda p. uč. Vojtášová  a p. uč. Bobula   

trieda p. uč. Cetera

trieda p. uč. Bavalová - vyučovanie prebieha cez online komunikáciu, úlohy a zadania sú posielané cez mail. pani učiteľku môžete kontaktovať na maily: bavalovaeva@gmail.com

trieda p. uč. Kondela - vyučovanie prebieha cez online komunikáciu, úlohy a zadania sú posielané cez mail. pána učiteľa môžete kontaktovať na maily: amur8@azet.sk 

Kliknutím na odkaz si môžete pozrieť aké práce vytvorili naši žiaci v čase prerušenia vyučovania

Tanečný odbor

Vyučovanie prebieha cez mailovú komunikáciu. Pani učiteľky budú žiakom pravidelne zasielať inštruktážne videá, domáce úlohy a inštrukcie.

kontakty na pani učiteľky:

p. uč. Čikkelová - klaudia.cikkelova@gmail.com

p. uč. Váradi - gabitheisz@gmail.com

p. uč. Kamenická - kamenicka.jany(at)gmail.com

Kliknutím na odkaz si môžete pozrieť aké projekty naši žiaci vytvorili v čase prerušenia vyučovania.

Literárno-dramatický odbor

Vyučovanie prebieha cez aplikácie WhatsApp, messenger  a cez mailovú komunikáciu. Pani učiteľky kontaktujú svojich žiakov podľa dohody.

kontakty na pani učiteľky:

p. uč. Kopperová - evacu@centrum.sk

p. uč. Tekáčová - betka.tekacovaa@gmail.com

Kliknutím na odkaz si môžete pozrieť ukážku prác, ktoré naši žiaci vytvorili v čase prerušenia vyučovania.

Niečo naviac ponúkame aj našej FB stránke, kde pravidelne aktualizujeme novinky a pridávame Vaše práce.

Staňte sa fanúšikmi našej stránky FB ZUŠ SNV

v prípade potreby sa môžete obrátiť : mail: m.kacvinska(at)zus-snv.sk tel: 0907 625 874

 

Niečo o našej ZUŠ

Základná umelecká škola 

poskytuje základy vzdelania v jednotlivých umeleckých odboroch a pripravuje na štúdium na stredných školách umeleckého zamerania, na konzervatóriá a pre odborné štúdium na vysokých  školách s umeleckým zameraním. 

Základná umelecká škola v Spišskej Novej Vsi už dlhé desaťročia vychováva deti a mládež k umeniu a pomáha im objavovať a spoznávať jeho silu, krásu a zmysel. Formuje mladých ľudí, ktorí sa venujú rôznym umeleckým záľubám. Okrem vedomostí a umeleckých zručností získavajú u nás žiaci aj vlastné umelecké názory a pestujú si návyky a suverénne vystupovanie pred verejnosťou prostredníctvom pravidelných koncertov, vystúpení, rôznych predstavení, festivalov a súťaží.

Kvalitu a systematickosť vyučovania garantujú učebné osnovy schválené MŠ SR, prepracovaná metodika a kontrola Štátnou školskou inšpekciou. Dôležitou spoločenskou funkciou ZUŠ je aj výchova budúcich divákov, poslucháčov, návštevníkov galérií, všeobecne záujemcov o kultúru.

 

Hudobný odbor ZUŠ má najdlhšiu tradíciu. Vyučujú tu vysoko odborne kvalifikovaní pedagógovia, ktorí majú mimoriadne dobré výsledky nielen v rámci tried, ale ich žiaci sa predstavujú na verejných koncertoch školy, na rôznych kultúrnych akciách mesta a okresu ale aj na celoslovenských a  medzinárodných  súťažiach  a festivaloch, kde  sa pravidelne umiestňujú na popredných miestach.

Žiaci hudobného odboru majú možnosť, okrem sólového hrania, účinkovať v dvoch ľudových  hudbách Spišanček a Spišanček Junior, môžu pôsobiť v speváckej zložke týchto ľudových hudieb,  spievať komornom či speváckom zbore, hrať alebo spievať v  hudobnej  skupine Rubikon, zahrať si v Sláčikovom orchestri, alebo v rôznych iných komorných zoskupeniach či už dychových, sláčikových, gitarových alebo akordeónových.