Anjel Vianoc 2020
  | 18.01.2021
Školné-úhrada
  | 13.01.2021
PF 2021
  | 07.01.2021

Školné od januára 2021 - úhrada

Plagát vytvorila Mgr. Dominika Vojtášová

Vážení rodičia, úctivo Vás žiadame o úhradu školného za obdobie od januára 2021.

Sme si vedomí, že vyučovanie nieje v štandardnom prezenčnom režime, no snažíme sa ho čo najlepšie zabezpečovať dištančnou formou. Za vzniknutú situáciu nemôžeme, nakoľko v škole bolo prerušené vyučovanie vyššími orgánmi a to na celom Slovensku. Postupujeme v súlade s VZN č. 6/2020, kde je v § 5 odst. 6 uvedené, že oslobodiť žiaka od platenia školného je možné iba v prípade, že škola počas prerušenia neposkytuje dištančné vyučovanie.

Veríme, že táto mimoriadna situácia nebude trvať dlho a že nám zachováte priazeň a podporíte zmysluplne trávený čas Vašich detí rozvíjaním tvorivých umeleckých zručností. 

Príspevok  je stanovený a schválený mestským zastupiteľstvom vo vyššie uvedenom VZN č.6 / 2020 a konkrétne sumy si môžete pozrieť tu na stránke v časti - školné - výška poplatkov.

Školné môžete zaplatiť bankovým prevodom:

číslo účtu IBAN: SK23 5600 0000 0075 2491 6003

do správy pre prijímateľa: uveďte meno a priezvisko Vášho dieťaťa. (za obdobie január-jún, alebo po dohode aj mesačne vždy do 10. v mesiaci).

Príkaz na úhradu nájdete aj v iZUŠ hneď na hlavnej stránke: pohľadávky. tu sa môžete prihlásiť

Ak sa rozhodnete, že Vaše dieťa nebude pokračovať v štúdiu, je potrebné doručiť (poštou, vhodením do schránky ZUŠ na plote, alebo mailom) vypísanú a podpísanú žiadosť o ukončení/prerušení štúdia, ktorú nájdete v iZUŠ v dokumentoch školy, alebo na našej stránke v časti: dokumenty na stiahnutie. 

V súlade s § 7 ods. 3 Vyhlášky č. 245/2011 Z.z. v znení Vyhlášky č. 324/2008 Z.z., ak zákonný zástupca žiaka písomne požiada o predčasné ukončenie štúdia, riaditeľ môže štúdium ukončiť posledným dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola predložená žiadosť.

Anjel Vianoc 2020-celoslovenská súťaž

S. Wiener, F. Pavlovič, K. Fabiánová, S. Bratek, A. Vlková, L. Nováková, O. Novák

Novoročný úspech našich výtvarníkov!

V úvode tohto roka nás nesmierne potešila správa, že naši mladí výtvarníci (zo 6. ročníka) z triedy p. uč. Evy Bavalovej, získali v súťaži s názvom „Anjel Vianoc 2020“ čestné uznanie za spoločnú-kolektívnu prácu. Sme nesmierne radi, že uspeli, pretože konkurencia v tejto - už tradičnej súťaži - je každým rokom stále väčšia. Tohto roku sa do súťaže zapojilo 108 škôl z celého Slovenska a porotcovia vybrali tie najzaujímavejšie spomedzi 695 zaslaných “anjelských“ výtvorov. Takže aj čestné uznanie považujeme za nemalý úspech! Našim šikovným žiakom: S. Wiener, F. Pavlovičovi, K. Fabiánovej, S. Bratekovi, A. Vlkovej, L. Novákovej, O. Novákovi o to srdečnejšie blahoželáme k úspechu a zároveň aj za prezentáciu našej školy v týchto náročných časoch. Nech sa im aj naďalej takto darí!

Výstava je momentálne nainštalovaná v Art Clube Tatranskej galérie v Poprade - ak ju chcete zhliadnuť:

https://www.facebook.com/pg/tatranskagaleria/posts/

a keď to situácia dovolí, veríme, že ju bude možné zhliadnuť aj naživo.

Aj v novom roku pokračujeme v dištančnom vyučovaní

Vážení rodičia-milí žiaci

Na základe Rozhodnutia ministra školstva číslo 2021/9418:1-A1810 zo dňa 08.01.2021 Vám oznamujem, že po skončení vianočných prázdnin od 11.01.2021 bude vyučovanie v ZUŠ pokračovať aj naďalej dištančnou formou podľa platného rozvrhu hodín spred vianoc. Podľa najnovších informácií sa brány ZUŠ otvoria najskôr po ukončení lockdownu, teda 25.01.2021 a to iba v prípade, že bude situácia priaznivejšia.

Prajeme všetkým veľa zdravia a dúfame, že táto situácia neodradí našich žiakov od umeleckej činnosti a rozvíjania ich talentu. Naši učitelia sú tu pre Vás.

Na kontakt s vyučujúcim môžete využiť školský mail, telefón a elektronický systém iZUŠ, kde učitelia zapisujú domáce úlohy a vedú elektronickú žiacku knižku (stačí sa prihlásiť a sledovať novinky, oznamy, hodnotenie, preberanú látku a nájdete tam aj kontakt na svojho učiteľa).

Mgr. Mariana Kacvinská, riaditeľka ZUŠ

 

 

Elektronická žiacka knižka

Cez link uvedený nižšie môžete sledovať elektronickú žiacku knižku svojho dieťaťa, domáce úlohy, hodnotenia, prípadné odkazy od ZUŠ. Môžete ospravedlniť dieťa z vyučovania a tiež môžete s učiteľmi cez tento systém aj komunikovať (nájdete tam telefón a mail na vyučujúceho).

Stačí kliknúť na odkaz a prihlásiť sa na: www.izus.sk

Po prihlásení Vám každú stredu o 17:00hod. príde do mailu notifikácia  o zmenách a nových odkazoch, ktoré  pribudli v žiackej knižke Vášho dieťaťa.

Prihlasovacie údaje ste dostali od triednych učiteľov ešte v septembri, prípadne môžete o ne požiadať na adrese mariana.kacvinska@zussnv.sk.

 

 

Výstava z karantény - Na plote II.

plagát vytvorila Mgr. art. Jana Ceterová

Výstava s názvom na Plote II. je voľným pokračovaním predošlej výstavy žiakov výtvarného a multimediálneho odboru. Cyklus týchto výstav je výnimočný v tom, že sa prispôsobil dnešnej náročnej dobe, zároveň však musel zmeniť aj svoju formu a priestor prezentácie.

Novovzniknutá pandemická situácia postavila celý svet a spoločnosť do situácii, ktoré nás všetkých obmedzili, nie len v sociálnom  kontakte, ale aj v samotnom spôsobe fungovania a žitia s korona vírusom. Žiaci, rodičia, ale aj učitelia sa zo dňa na deň museli prispôsobiť zmenenej forme vyučovania, ktorá so sebou prináša aj rôzne úskalia a vyžaduje si rýchle, promptné a kreatívne riešenia.

Samotný názov výstav odkazuje na miesto, kde široká verejnosť môže zhliadnuť práce žiakov výtvarného a multimediálneho odboru, a to priamo na plote našej školy.      

Táto výstava chce zároveň poukázať na fakt, že aj v takto náročnej dobe sa dá kreatívne myslieť, tvoriť a zabávať sa - aj s materiálmi, ktorým sa neprikladal iný (a už vôbec nie výtvarný) zmysel, či funkčnosť, ako ten, pre ktoré boli pôvodne vyrobené. Môžete tu vidieť dielka vytvorené v prírode, taktiež dielka z rôznych prírodnín,  potravín, hračiek, kuchynského náradia, ale aj také, ktoré priamo zobrazujú problematiku súvisiacu s korona vírusom. Aj napriek tejto ťažkej dobe je táto výstava dôkazom toho, že keď sa spojí chuť, vôľa, súdržnosť, pochopenie, kreativita a radosť z tvorby, sme schopní urobiť svet krajším a veselším miestom...                                                         

Všetky diela sú výsledkom dištančného vzdelávania, teda vzdelávania bez osobného kontaktu učiteľa a žiaka, vzdelávania bez automatického prístupu k výtvarným materiálom a technikám, aj práve preto sú pre nás veľmi cenné, výnimočné a chceme sa o nich s vami podeliť. Pozývame vás všetkých: „Nech sa páči, nahliadnite do nich spolu s nami...“

Ďakujeme za krásne priania našim žiakom

Pridávame aj link na hudobný darček od žiakov z orchestra a ich We wish you a Merry christmas

Celoslovenská online súťaž

Modrý svet očami umenia

Naši žiaci literárno-dramatického odboru sa pod vedením p.uč. Tekáčovej zapojili do celoslovenskej online súťaže Modrý svet očami umenia. V príspevku uverejňujeme vlastnú tvorbu, ktorú žiaci posielali do súťaže a umiestnili sa na zaslúžených miestach: Karolína Hudáčekova- 1.miesto Natália Hudáčeková- 3.miesto Martin Debnár- Cena poroty Eliška Marciová- 1.miesto Našim žiakom gratulujeme a ďakujeme za krásne Vianočné želania!

kliknutím na odkaz si môžete pozrieť video nahrávku Martinka debnára, ktorý získal cenu poroty. klikni tu

Adventný kalendár ZUŠ

Počas celého adventu Vás budeme sprevádzať povzbudeniami, myšlienkami a peknými fotkami, ktoré si pre Vás pripravili žiaci výtvarného odboru spolu s pani učiteľkou Nahálkovou.

Reportáž TV Reduta z nakrúcania

Vianočné logo školy- Mgr. Michaela Formelová

V utorok 15.12.2020 sme nakrúcali krátky hudobný pozdrav od učiteľov ZUŠ v koncertnej sále. Krátku reportáž z TV Reduta si môžete pozrieť kliknutím na odkaz: reportáž z nakrúcania.

Pozdrav bude uverejnený 4. adventnú nedeľu na našom you tube kanáli a tiež na FB.

Na výtvarnej sa učíme aj dejiny

Výtvarná nie je vždy len o kreslení ale aj o vedomostiach ...takto si svoje vedomosti z umeleckých slohov upevňovali žiaci 4./2./I. ročníka od p. uč. Vojtášovej.

Vytvárali si vlastnú prehľadnú učebnú pomôcku z dejín a teórie umenia.

Netradičné vyučovanie VO

P. uč. Ceterová v spolupráci s Kaviareň Mlynček pripravili pre jej žiakov II.stupňa netradičnú formu komunikácie (teda prevzatia výtvarnej témy). Žiakov v kaviarni Mlynček čakal list od pani učizeľky s inštrukciami a výtvarnou témou. K listu dostali aj teplý čaj v bielom poháriku, na ktorý mali žiaci nakresliť alebo napísať rýchly odkaz. Takéto rýchle výtvarne pozdravy nám zasielajú žiaci. Tešíme sa aj na ich výtvarné práce, ktoré sú zatiaľ listovým tajomstvom.

Touto cestou sa chceme poďakovať kaviarni Mlynček za príjemnú spoluprácu a ochotu spestriť dištančné vzdelávanie žiakom ZUŠ.

Hudobná náuka - dištančné vzdelávanie

Všetky úlohy sú zaznamenané v iZUŠ, nájdete ich v elektronickej žiackej knižke: www.izus.sk

Pani učiteľka Schmidtová naviac zadáva úlohy a inštruktážne videá na tejto webovej stránke v časti hudobná teória: www.deseart.sk.

Domáce úlohy môžete posielať cez školské mailové adresy na adresu: alexandra.schmidtova(at)zussnv.sk

Pán učiteľ Dvorský zadáva a prijíma domáce úlohy naviac aj cez školský mail: stanislav.dvorsky(at)zussnv.sk, kde sa môžete dohodnúť aj na video-konzultácii cez meet, mesenger. Úlohy na každý týždeň sú prístupné tiež aj cez webovú stránku: https://stanonauka67.webnode.sk/

LAND ART - výtvarníci v prírode

V dnešnej uponáhľanej digitálnej dobe je občas dobré z nej uniknúť do hlbín prírody, vnímať jej zvuky, vône, farby a všetky krásy ktoré nás v nej obklopujú. Umenie LAND ARTU je premiestnené z interiérov galérií do prírodného prostredia. Z tvorby obrazov a objektov z prírodných materiálov, ktoré nám les/rieka/hory poskytli, sme pre Vás prichystali toto video. Unikli sme z ruchu života do našich fantázii, čerpajúc vedomosti z výtvarného umenia o kompozícii, o rytme, o symetrii, o asymetrii, či o farebných a tvarových kontrastoch. Pani učiteľka Vojtášová a jej žiaci 2./2./I. a 3./1./I. ročníka uvádza na našom you tube video z tvorby LAND ART. Príjemné sledovanie: link na sledovanie-klikni

Želáme Vám pekný vizuálny zážitok.

Zmena vyučovania v hudobnom odbore od 26.10.2020

Na základe aktuálnych informácií, ktoré boli odprezentované ministrom školstva Branislavom Gröhlingom 23.10.2020 na tlačovej besede Vám oznamujem, že od pondelka 26.10. 2020 bude vyučovanie prebiehať dištančnou formou vo všetkých odboroch.

Prosíme rodičov a žiakov individuálneho vyučovania, aby kontaktovali učiteľov a dohodli sa na online rozvrhu.

Skupinové predmety pokračujú v už zabehnutom režime.

Mgr. Mariana Kacvinská, riaditeľka ZUŠ

OZNAM o spôsobe vyučovania od 12.10.2020

Vážení rodičia, milí žiaci!

Na základe Rozhodnutia ministra školstva SR č. 2020/17294:1-A1810 zo dňa 11. 10. 2020  sa s účinnosťou od pondelka 12.10.2020 do odvolania prerušuje skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách.

Výtvarný, tanečný a literárno-dramatický odbor prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania. Viac informácií Vám poskytnú triedni učitelia.Online rozvrh bude prispôsobení podľa možnosti tak, aby sa deti mohli pripojiť na online hodiny. Deň, kedy sa budú online hodiny realizovať  ostáva bez zmeny, prispôsobí sa iba čas.

Individuálne vyučovanie v hudobnom odbore bude prebiehať naďalej podľa platného rozvrhu.

Hudobná náuka bude zabezpečená dištančnou formou. Učitelia budú zadávať prebratú látku a domáce úlohy na webové stránky. V prípade potreby, môžu žiaci požiadať o individuálne stretnutie s učiteľom hudobnej náuky v čase, kedy vyučovacia hodina má prebiehať. Učitelia budú mať zverejnené online konzultačné hodiny, kedy budete môcť s učiteľom konzultovať učivo z hudobnej náuky.

link na webovú stránku p. uč. Schmidtovej

link na webovú stránku p. uč. Dvorského

Predmety ako  hra v orchestri, komorná hra, ľudová hudba/spev, súborová hra, štvorručná hra a zborový spev nebudú realizované. Žiak môže požiadať o individuálne doučovanie skupinového predmetu v čase jej konania.

Podrobnejšie informácie o organizácii vyučovania v jednotlivých skupinových predmetoch Vám poskytnú po ich spracovaní v čo najkratšom čase triedni učitelia.

Ďakujeme a veríme, že túto náročnú situáciu spolu opäť zvládneme.

OZNAM pre žiakov v karanténe

Žiadame žiakov, ktorí majú zatvorenú triedu alebo školu, aby nenavštevovali ZUŠ. Každému bude po dohode s učiteľom poskytnutá dištančná forma vyučovania. Hudobné nástroje budú mať online hodinu podľa platného rozvrhu hodín, učivo a úlohy z hudobnej náuky je zverejnené na webových stránkach.

Žiaci skupinových odborov kontaktujú svojich učiteľov o možnosti pripojenia sa na vyučovanie online v čase prebiehajúcej hodiny.

Spoločne to zvládneme!!!

Niečo o našej ZUŠ

Základná umelecká škola 

poskytuje základy vzdelania v jednotlivých umeleckých odboroch a pripravuje na štúdium na stredných školách umeleckého zamerania, na konzervatóriá a pre odborné štúdium na vysokých  školách s umeleckým zameraním. 

Základná umelecká škola v Spišskej Novej Vsi už dlhé desaťročia vychováva deti a mládež k umeniu a pomáha im objavovať a spoznávať jeho silu, krásu a zmysel. Formuje mladých ľudí, ktorí sa venujú rôznym umeleckým záľubám. Okrem vedomostí a umeleckých zručností získavajú u nás žiaci aj vlastné umelecké názory a pestujú si návyky a suverénne vystupovanie pred verejnosťou prostredníctvom pravidelných koncertov, vystúpení, rôznych predstavení, festivalov a súťaží.

Kvalitu a systematickosť vyučovania garantujú učebné osnovy schválené MŠ SR, prepracovaná metodika a kontrola Štátnou školskou inšpekciou. Dôležitou spoločenskou funkciou ZUŠ je aj výchova budúcich divákov, poslucháčov, návštevníkov galérií, všeobecne záujemcov o kultúru.

 

Hudobný odbor ZUŠ má najdlhšiu tradíciu. Vyučujú tu vysoko odborne kvalifikovaní pedagógovia, ktorí majú mimoriadne dobré výsledky nielen v rámci tried, ale ich žiaci sa predstavujú na verejných koncertoch školy, na rôznych kultúrnych akciách mesta a okresu ale aj na celoslovenských a  medzinárodných  súťažiach  a festivaloch, kde  sa pravidelne umiestňujú na popredných miestach.

Žiaci hudobného odboru majú možnosť, okrem sólového hrania, účinkovať v dvoch ľudových  hudbách Spišanček a Spišanček Junior, môžu pôsobiť v speváckej zložke týchto ľudových hudieb,  spievať komornom či speváckom zbore, hrať alebo spievať v  hudobnej  skupine Rubikon, zahrať si v Sláčikovom orchestri, alebo v rôznych iných komorných zoskupeniach či už dychových, sláčikových, gitarových alebo akordeónových.