Od 01.06. sa vyučovanie v ZUŠ neobnovuje

Vážení rodičia, milí žiaci,

na základe rozhodnutia zriaďovateľa mesta Spišská Nová Ves Vám oznamujem, že od 01.06.2020
sa v Základnej umeleckej škole vyučovanie neobnovuje.

Vyučovací proces bude naďalej prebiehať dištančnou formou podľa zaužívaného online režimu do konca školského roka.

 ROZHODNUTIE ZRIAĎOVATEĽA - môžete otvoriť po kliknutí

Ponúkame možnosť individuálnych konzultácií v priestoroch školy pre žiakov, ktorí majú problém s online pripojením, alebo potrebujú využiť osobný kontakt s učiteľom. Konzultácie budú poskytnuté na základe ústnej alebo písomnej žiadosti zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka. Rodič môže kontaktovať svojho triedneho učiteľa a po splnení podmienok (vyhlásenie rodiča o zdravotno stave, nejaví známky ochorenia, nemá zvýšenú teplotu, nikto z rodiny nie je v e-karanténe) mu učiteľ poskytne individuálnu konzultáciu v priestoroch školy.

Do budovy bude povolený vstup iba žiakom a iba v čase, ktorý sa vopred dohodne.

Škola si vyhradzuje právo neposkytnúť osobnú individuálnu konzultáciu žiakovi, ak s tým učiteľ nebude súhlasiť, alebo nebudú splnené podmienky stanovené ÚVZ SR.

Mgr. Mariana Kacvinská, riad. ZUŠ

Tvorivé ruky výtvarného odboru

Naši výtvarníci ani cez karanténu nezaháľajú. Predstavujeme novú výtvarnú stránku, ktorú vytvorila pani učiteľka Ceterová, kde sú zverejnené videá, výtvarné práce žiakov celého odboru a tiež aj mnoho zaujímavostí. Kliknite na odkaz nižšie a uvidíte viac:

Pozri čo je nové vo výtvarnom odbore-klikni

 

Oznam o hodnotení žiakov ZUŠ

Vážení rodičia a žiaci,

v nasledujúcom linku sa nachádza oznam  o spôsobe hodnotenia za druhý polrok v čase mimoriadnej situácie a informácie o organizácii záverečnej skúšky. Stačí kliknúť na odkaz pod textom a dozviete ako budú žiaci hodnotení.

Oznam

2. VIDEOKONCERT

Aj v čase zatvorenia škôl sa u nás pilne pracuje. Umenie chceme šíriť aj k Vám domov z našich domácich koncertných sál. Sme tu pre Vás aj v tomto čase.

Srdečne Vás pozývame na náš

2. videokoncert  na you tube,

ktorý sa uskutoční dňa

15. mája 2020 o 17:00hod.

Nájdete nás na you tube pod názvom:

základná umelecká škola spišská nová ves

 

Zabezpečenie vyučovania v čase zatvorenia ZUŠ

Vyučovanie na školách bude prerušené až do odvolania, uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu. 

Zostaňte doma. Aj my sme pre Vás z domu - doma!

Pre žiakov bude zabezpečená online výučba nasledovným spôsobom:

Hudobný odbor

Individuálne hodiny a spev

Vyučovanie prebieha cez aplikácie WhatsApp, messenger, skype, viber, telefón. Kto nemá možnosť využiť spomínané aplikácie, ponúkame výučbu cez konzultácie po telefóne, mail, nahrávanie inštruktážnych videí, posielanie domácich zadaní nacvičených skladieb cez maily.

Hudobná náuka

Vaši učitelia si pre Vás pripravili webové stránky, kde má každý ročník zadanú úlohu a učivo. Komunikácia s učiteľmi prebieha cez mail.

Pridávame link na web-stránky, kde môžete nájsť učivo a zadania pre každý ročník:

trieda p. uč. Schmidtovej

trieda p. uč. Dvorského - pán učiteľ bude zadávať úlohu podľa rozvrhu

Kliknutím na odkaz si môžete pozrieť ako prebieha výučba individuálnych hodín.

Výtvarný odbor

Viacerí učitelia VO si pre Vás vytvorili webové stránky, na ktorých nájdete domáce úlohy, učivo a zadania na každý týždeň pre jednotlivé ročníky. Komunikácia prebieha cez mail, prípadne telefón.

link so zadaniami podľa tried:

trieda p. uč. Ceterová

trieda p. uč. Vojtášová  a p. uč. Bobula   

trieda p. uč. Cetera

trieda p. uč. Bavalová - vyučovanie prebieha cez online komunikáciu, úlohy a zadania sú posielané cez mail. pani učiteľku môžete kontaktovať na maily: bavalovaeva@gmail.com

trieda p. uč. Kondela - vyučovanie prebieha cez online komunikáciu, úlohy a zadania sú posielané cez mail. pána učiteľa môžete kontaktovať na maily: amur8@azet.sk 

Kliknutím na odkaz si môžete pozrieť aké práce vytvorili naši žiaci v čase prerušenia vyučovania

Tanečný odbor

Vyučovanie prebieha cez mailovú komunikáciu. Pani učiteľky budú žiakom pravidelne zasielať inštruktážne videá, domáce úlohy a inštrukcie.

kontakty na pani učiteľky:

p. uč. Čikkelová - klaudia.cikkelova@gmail.com

p. uč. Váradi - gabitheisz@gmail.com

p. uč. Kamenická - kamenicka.jany(at)gmail.com

Kliknutím na odkaz si môžete pozrieť aké projekty naši žiaci vytvorili v čase prerušenia vyučovania.

Literárno-dramatický odbor

Vyučovanie prebieha cez aplikácie WhatsApp, messenger  a cez mailovú komunikáciu. Pani učiteľky kontaktujú svojich žiakov podľa dohody.

kontakty na pani učiteľky:

p. uč. Kopperová - evacu@centrum.sk

p. uč. Tekáčová - betka.tekacovaa@gmail.com

Kliknutím na odkaz si môžete pozrieť ukážku prác, ktoré naši žiaci vytvorili v čase prerušenia vyučovania.

Niečo naviac ponúkame aj našej FB stránke, kde pravidelne aktualizujeme novinky a pridávame Vaše práce.

Staňte sa fanúšikmi našej stránky FB ZUŠ SNV

v prípade potreby sa môžete obrátiť : mail: m.kacvinska(at)zus-snv.sk tel: 0907 625 874

 

Niečo o našej ZUŠ

Základná umelecká škola 

poskytuje základy vzdelania v jednotlivých umeleckých odboroch a pripravuje na štúdium na stredných školách umeleckého zamerania, na konzervatóriá a pre odborné štúdium na vysokých  školách s umeleckým zameraním. 

Základná umelecká škola v Spišskej Novej Vsi už dlhé desaťročia vychováva deti a mládež k umeniu a pomáha im objavovať a spoznávať jeho silu, krásu a zmysel. Formuje mladých ľudí, ktorí sa venujú rôznym umeleckým záľubám. Okrem vedomostí a umeleckých zručností získavajú u nás žiaci aj vlastné umelecké názory a pestujú si návyky a suverénne vystupovanie pred verejnosťou prostredníctvom pravidelných koncertov, vystúpení, rôznych predstavení, festivalov a súťaží.

Kvalitu a systematickosť vyučovania garantujú učebné osnovy schválené MŠ SR, prepracovaná metodika a kontrola Štátnou školskou inšpekciou. Dôležitou spoločenskou funkciou ZUŠ je aj výchova budúcich divákov, poslucháčov, návštevníkov galérií, všeobecne záujemcov o kultúru.

 

Hudobný odbor ZUŠ má najdlhšiu tradíciu. Vyučujú tu vysoko odborne kvalifikovaní pedagógovia, ktorí majú mimoriadne dobré výsledky nielen v rámci tried, ale ich žiaci sa predstavujú na verejných koncertoch školy, na rôznych kultúrnych akciách mesta a okresu ale aj na celoslovenských a  medzinárodných  súťažiach  a festivaloch, kde  sa pravidelne umiestňujú na popredných miestach.

Žiaci hudobného odboru majú možnosť, okrem sólového hrania, účinkovať v dvoch ľudových  hudbách Spišanček a Spišanček Junior, môžu pôsobiť v speváckej zložke týchto ľudových hudieb,  spievať komornom či speváckom zbore, hrať alebo spievať v  hudobnej  skupine Rubikon, zahrať si v Sláčikovom orchestri, alebo v rôznych iných komorných zoskupeniach či už dychových, sláčikových, gitarových alebo akordeónových.